*** SIV NEJ PAB TEAM 1 DAIM DUAB
*File not larger than 200 MB.
** Name
** TSIS TSO
** TSIS TSO
lub zos, lub xeev,teb chaws. ชื่อหมู่บ้าน จังหวัด ประเทศ

KEV SIB TW HMONGPRO DANCE

 1. KOJ YUAV TSUM YOG HMOOB
 2. POJ NIAM TXIV NEEJ LOS TAU
 3. KOJ PAB TEAM YUAV TSUM MUAJ 5 LEEG NCE
 4. ZAJ NKAUJ DANCE YUAV TSUM YOG NKAUJ HMOOB XWB
 5. KOJ YUAV TSUM HNAV KHAUB NCAWS HMOOB THAUM MUS DANCE
 6. NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS TUAJ KOOM SIB TW TAU

PIB TXAIS

5/10/2019 - 5/11/2019

TOJSIAB TEAM YUAV YOG COV LOS XAIS PAB UA YUAV TAU TUAJ DANCE PEB TOJSIAB FESTIVAL 2019

PHAJ TSHAB

 • THIS 1 TAU 10,000 BATH
 • THIS 2 TAU 5,000 BATH
 • THIS 3 TAU3,000 BATH

NOOG NTXIV TAU

 • PAGE www.fecebook.com/hmongpro
 • TEL. +66 84 499 1456