*** upload 1 daim duab nrog rau koj qhov video hu nkauj * siv xovtooj thaij
*File not larger than 200 MB.
Ex. Ntxhoo
Ex. Vaj
lub zos, lub xeev,teb chaws. ชื่อหมู่บ้าน จังหวัด ประเทศ

CEEB TOOM

  1. KOJ YUAV TSUM YOG HMOOB
  2. POJ NIAM TXIV NEEJ LOS TAU
  3. HNUBYUG 15-30 XYOOS
  4. ZAJ NKAUJ KOJ HU SIB TW YUAV TSUM YOG NKAUJ HMOOB XWB
  5. NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS TUAJ KOOM SIB TW TAU

PIB TXAIS

QHIV TXAIS HNUB TIM 5/10/2019 - 5/11/2019

COV NKAUJ COVER XA TUAJ

TXIV NEEJ
  1. FBI “4 Xyoos dhau los” https://youtu.be/nZBL85-Yzlc
  2. Tub Lis “Kuv Yog Tus Txhaum” https://youtu.be/x7Nceo418FI
POJ NIAM
  1. Yaya Moua “Nplaim Taws Hlub” https://youtu.be/Cxo8MePZ5_o
  2. Ntxhoo Yaj “Mus Lawm Mog” https://youtu.be/l2eNF_byswE
Page
www.fecebook.com/phongwang777
Youtube
https://www.youtube.com/khosiabchannel
Tel. +66 92 4722 203