*** UPLOAD KOJ 2 DAIM DUAB HNAV KHAUB NCAWS HMOOB
*File not larger than 200 MB.
Ex. Ntxhoo
Ex. Vaj
lub zos, lub xeev,teb chaws. ชื่อหมู่บ้าน จังหวัด ประเทศ

KEV SIB TW MISS TOJSIAB

  1. KOJ YUAV TSUM YOG HMOOB
  2. KOJ YUAV TSUM YOG POJ NIAM TSIS TAU MUAJ TXIV LOS DUA
  3. HNUB NYUG 15-25 XYOO
  4. NYOB LUB TEB CHAWS TWG LOS TUAJ KOOM SIB TW TAU
TXAIS

5/10/2019 - 5/11/2019

XAIV
  1. PEB YUAV XAIV 5 LEEJ UA MUAJ NEEG VOTE NTAU TSHAJ
  2. TOJSIAB TEAM YUAV XAIS LI 10 LEEJ
TAG NRHO YOG 15 MISS TOJSIAB YUAV TUAJ SIB TW RAU HNUB TIM 7-8 LUB 12 HLI 2019 HAUV TOJSIAB FESTIVAL 2019 CHANGMAI THAILAND

PHAJ TSHAB

  1. TUS TAU THIS 1 YUAV TAU LUB KAWS MOM NYIAJ THIAB 10,000 BATH
  2. TUS TAU THIS 2 YUAV TAU 5,000 BATH
  3. TUS TAU THIS 3 YUAV TAU 3,000 BATH
NOOG PEB NTXIV TAU

PAGE www.fecebook.com/tojsiab

WEB www.tojsiab.com

TEL. 087 036 4061